Activități previzionate proiect AUGUSTIN - ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE, ID 11390

  • A0 Activitate preliminară - realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea cererii de finanțare - activitate pregătitoare anterioară elaborării cererii de finanțare
  • A1. Activități de management și transversale
  • A2. Activități de informare și vizibilitate a proiectului cu caracter general
  • A3. Furnizarea de servicii integrate in vederea ocupării forței de muncă pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Augustin (corespondentă cu Activitatea nr. 2 din Ghidul Solicitantului)
  • A4. Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de consiliere și asistență educațională pentru elevi, preșcolari și părinți/tutori din mediul rural, inclusiv de etnie romă, cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii corespondente cu Activitatea nr. 1 din Ghidul Solicitantului)
  • A5. Furnizare de suport în activitățile de antreprenoriat (corespondente cu Activitatea nr. 3 din ghidul solicitantului)
  • A6. Acordarea de suport medical, social și medico-social către comunitate prin activități integrate (corespondente cu Activitatea nr. 4 din Ghidul Solicitantului)
  • A7. Asistență în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit (corespondente cu Activitatea nr. 5 din Ghidul Solicitantului)
  • A8. Acțiuni de combatere a discriminării și promovării multiculturalismului
  • A9. Asistență juridică în vederea reglementării actelor de proprietate ale imobilelor persoanelor din grupul țintă (corespondente cu Activitatea nr. 6 din Ghidul Solicitantului)

  © 2021 ASOCIAȚIA ANCE EUROPE