1. 3 seminarii regionale - campanii de informare a potentialilor angajatori care vor avea loc (in Brasov si/sau alte capitale resedinta de judet limtrofe judetului BRASOV), cu 50 de participanti fiecare in cadrul carora potentialii angajatori se pot intalni cu persoanele din GT certificate, in vederea angajari acestora; 2. un targ de job-uri cu 150 participanti (membri ai grupului tinta, reprezentanti ai potentialilor angajatori din regiunea vizata si din zonele limitrofe acesteia) in colaborare cu Camera de Comert si Industrie Brasov; 3. Organizarea a 2 conferinte regionale de promovare a antreprenoriatului inclusiv a antreprenoriatului in economia sociala cu 70 de participanti fiecare, in cadrul carora vor fi invitate entitati relevante (potentiali furnizori si clienti ai produselor si/sau serviciilor oferite de cele 10 start-up-uri, centre de sustinere a afacerilor, clustere, etc); 4. Organizarea a 4 campanii de advocacy, care vor genera 4 mese rotunde a cate 25 de participanti relevanti in cadrul carora vor participa persoane cu proponderenta de etnie roma din GT si alti actori relevanti (ong-uri, etc) cu care se vor semna parteneriate.

  Documente:

  1. Invitație de participare

  2. Fișa de date

  3. Formulare

  4. Caiet de sarcini

  5. Răspuns clarificări


  1. 3 seminarii regionale - campanii de informare a potentialilor angajatori care vor avea loc (in Brasov si/sau alte capitale resedinta de judet limtrofe judetului BRASOV), cu 50 de participanti fiecare in cadrul carora potentialii angajatori se pot intalni cu persoanele din GT certificate, in vederea angajari acestora; 2. un targ de job-uri cu 150 participanti (membri ai grupului tinta, reprezentanti ai potentialilor angajatori din regiunea vizata si din zonele limitrofe acesteia) in colaborare cu Camera de Comert si Industrie Brasov; 3. Organizarea a 2 conferinte regionale de promovare a antreprenoriatului inclusiv a antreprenoriatului in economia sociala cu 70 de participanti fiecare, in cadrul carora vor fi invitate entitati relevante (potentiali furnizori si clienti ai produselor si/sau serviciilor oferite de cele 10 start-up-uri, centre de sustinere a afacerilor, clustere, etc); 4. Organizarea a 4 campanii de advocacy, care vor genera 4 mese rotunde a cate 25 de participanti relevanti in cadrul carora vor participa persoane cu proponderenta de etnie roma din GT si alti actori relevanti (ong-uri, etc) cu care se vor semna parteneriate.

  Documente:

  1. Invitație de participare

  2. Fișa de date

  3. Formulare

  4. Caiet de sarcini

   


  • Loturi procedură
  Lot 2 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de LUCRATOR FINISOR PENTRU CONSTRUCTII, nivel 2

  Lot 5 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de OPERATOR DEZINSECTIE-DERATIZARE- DEZINFECTIE, nivel 1

  Lot 7 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de montator pereti si plafoane din ghips/carton, nivel 3


   

  Lot 1 SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de ASFALTATOR, nivel 2

  Lot 2 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de LUCRATOR FINISOR PENTRU CONSTRUCTII, nivel 2

  • Atribuire: Neatribuit - Nu s-au depus oferte
  Lot 3 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de AJUTOR BUCATAR, nivel 1

  Lot 4 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de FEMEIE DE SERVICIU, nivel 1

  Lot 5 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de OPERATOR DEZINSECTIE-DERATIZARE- DEZINFECTIE, nivel 1

  • Atribuire: Neatribuit - Nu s-au depus oferte
  Lot 6 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de INGRIJITOR SPATII VERZI, nivel 1

  VALOARE TOTALĂ ATRIBUITĂ LOT 3, LOT 4, LOT 6: 200.000 RON

  Lot 7 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de montator pereti si plafoane din ghips/carton, nivel 3

  • Atribuire: Neatribuit - Nu s-au depus oferte

  Documente:

  1. Caiet de sarcini

  2. Instructiuni ofertanti

  3. Formualre

  Activitățile vizate in cadrul prezentei solicitari de oferte sunt cele aferente SESIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALA PRIN CALIFICARE. Activitatile de  formare profesionala propuse de potentialul candidat/ofertant se vor adresa fie unui singur lot sau pentru unul sau mai multe loturi sau pentru toate loturile din prezenta procedura.

  Cele 165 de persoane adulte, in total, inscrise la unul din cursurile specificate mai jos in cadrul loturilor, beneficiare inscrise in GT proiect, participante la program vor trebui sa urmeze cursurile de:

  1. Lot 1 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de ASFALTATOR, nivel 2
  2. Lot 2 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de LUCRATOR  FINISOR PENTRU CONSTRUCTII, nivel 2
  3. Lot 3 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de AJUTOR BUCATAR, nivel 1
  4. Lot 4 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de FEMEIE DE SERVICIU, nivel 1
  5. Lot 5 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de OPERATOR DEZINSECTIE-DERATIZARE- DEZINFECTIE, nivel 1
  6. Lot 6 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de INGRIJITOR  SPATII VERZI, nivel 1
  7. Lot 7 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de montator pereti si plafoane din ghips/carton, nivel 3

  cursuri acreditate, derulate printr-un potential furnizor si/sau furnizori de formare profesionala ACREDITATI/AUTORIZATI in conditiile legii, ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 actualizat si a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG nr. 522/2003, avand o programa de curs, pentru lotul/loturile la care oferteaza, avizata si in baza careia a fost autorizat dupa cum urmeaza:

  Numar lot

  Denumire curs de formare profesionala

  Nivel de calificare

  Numar de ore aferente desfasurarii pregatirii profesionale (ore) solicitate

  Numar de participanti estimati

  Nr de sesiuni de pregatire

  Lot 1

  SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de ASFALTATOR

  2

  360

  25

  1

  Lot 2

  LUCRATOR  FINISOR PENTRU CONSTRUCTII

  2

  360

  125

  1

  Lot 3

  AJUTOR BUCATAR

  1

  180

  1

  Lot 4

  FEMEIE DE SERVICIU

  1

  180

  1

  Lot 5

  OPERATOR DEZINSECTIE - DERATIZARE - DEZINFECTIE

  1

  180

  1

  Lot 6

  INGRIJITOR  SPATII VERZI

  1

  180

  1

  Lot 7

  Montator pereti si plafoane din ghips/carton

  3

  720

  15

  1

   

   


  Servicii de organizare evenimente – SCHIMB de BUNE PRACTICI, destinate persoanelor adulte inscrise in grupul tinta si participante la programul de formare in domeniul COMPETENTELOR ANTREPRENORIALE al proiectului, cu precadere grup tinta format din persoane vulnerabile, existente la nivelul comunitatii locale AUGUSTIN. Serviciile includ transport, cazare si masa pe o pentru o perioada de 7 zile in jud. Maramures.

  Documente:

  1. Fisa de date

  2. Caiet de sarcini

  3. Formulare

  4. Clarificare din oficiu

  5. Clarificare nr. 1

  6. Proces verbal deschidere oferte din data de 08.03.2022 

  7. Raport procedura organizare evenimente din data de 09.03.2022

   


  Page 1 of 2

  © 2021 ASOCIAȚIA ANCE EUROPE