Servicii de formare profesionala - CALIFICARE


  Documente:

  1. Caiet de sarcini

  2. Instructiuni ofertanti

  3. Formualre

  Activitățile vizate in cadrul prezentei solicitari de oferte sunt cele aferente SESIUNILOR DE FORMARE PROFESIONALA PRIN CALIFICARE. Activitatile de  formare profesionala propuse de potentialul candidat/ofertant se vor adresa fie unui singur lot sau pentru unul sau mai multe loturi sau pentru toate loturile din prezenta procedura.

  Cele 165 de persoane adulte, in total, inscrise la unul din cursurile specificate mai jos in cadrul loturilor, beneficiare inscrise in GT proiect, participante la program vor trebui sa urmeze cursurile de:

  1. Lot 1 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de ASFALTATOR, nivel 2
  2. Lot 2 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de LUCRATOR  FINISOR PENTRU CONSTRUCTII, nivel 2
  3. Lot 3 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de AJUTOR BUCATAR, nivel 1
  4. Lot 4 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de FEMEIE DE SERVICIU, nivel 1
  5. Lot 5 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de OPERATOR DEZINSECTIE-DERATIZARE- DEZINFECTIE, nivel 1
  6. Lot 6 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de INGRIJITOR  SPATII VERZI, nivel 1
  7. Lot 7 - SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de montator pereti si plafoane din ghips/carton, nivel 3

  cursuri acreditate, derulate printr-un potential furnizor si/sau furnizori de formare profesionala ACREDITATI/AUTORIZATI in conditiile legii, ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 actualizat si a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG nr. 522/2003, avand o programa de curs, pentru lotul/loturile la care oferteaza, avizata si in baza careia a fost autorizat dupa cum urmeaza:

  Numar lot

  Denumire curs de formare profesionala

  Nivel de calificare

  Numar de ore aferente desfasurarii pregatirii profesionale (ore) solicitate

  Numar de participanti estimati

  Nr de sesiuni de pregatire

  Lot 1

  SERVICII FORMARE PROFESIONALA in calificarea de ASFALTATOR

  2

  360

  25

  1

  Lot 2

  LUCRATOR  FINISOR PENTRU CONSTRUCTII

  2

  360

  125

  1

  Lot 3

  AJUTOR BUCATAR

  1

  180

  1

  Lot 4

  FEMEIE DE SERVICIU

  1

  180

  1

  Lot 5

  OPERATOR DEZINSECTIE - DERATIZARE - DEZINFECTIE

  1

  180

  1

  Lot 6

  INGRIJITOR  SPATII VERZI

  1

  180

  1

  Lot 7

  Montator pereti si plafoane din ghips/carton

  3

  720

  15

  1

   

   


  © 2021 ASOCIAȚIA ANCE EUROPE