ANUNT

  Referitor la depunerea planurilor de afaceri in cadrul concursului de Idei de afaceri

   

  Depunerea planurilor de afaceri se va face in perioada 15.02-05.03.2022, astfel:

   

  1. Prin predare directa a planului de afaceri si a documentelor de inscriere la concurs, in data de 15.02.2022, dupa examenul de absolvire;
  2. Prin posta, cu confirmare de primire, la sediul Beneficiarului, Asociatia ANCE EUROPE, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu, nr. 15,

  Corp C, sector 2, Bucuresti, ultima data a postei 05.03.2022.

   

  Planurile de afaceri trebuie insotite de urmatoarele documente:

   

  • Cerere de inscriere la concurs (model tip atasat);
  • Declaratie de eligibilitate (model tip atasat);
  • Declaratie angajament (model tip atasat);
  • Cazier fiscal (furnizat de ANAF Brasov);
  • Cazier judiciar (poate fi obtinut de la orice sectie de politie care are birou de eliberare cazier judiciar din Brasov sau Baraolt);
  • Adeverinta de absolvire a cursului de Competente antreprenoriale.

  Cele 2 caziere se predau fizic, in original, in ziua examenului de absolvire sau se transmit prin posta in original in perioada 15.02 – 05.03.2022.

   

  Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri va fi publicata pana la data de 15.02.2022 (data lansarii competitiei de planuri de afaceri) la avizierul Primariei Comunei Augustin, pe site-ul proiectului, http://augustin.anceeurope.ro/, precum si pe pagina de socializare a proiectului, https://www.facebook.com/ANCEAugustin.

   

  Pentru informatii suplimentare va puteti adresa pe e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sau la numarul de telefon 0314 362 580.

   ATENTIE!

  In momentul deschiderii firmei, dupa selectarea planurilor de afaceri, participantii la competitia planurilor de afaceri, declarati castigatori, nu trebuie sa fie asociati majoritari in alte firme!

   

  Documente:

  1. Anexa 1_ Cerere inscriere  concurs

  2. Anexa 2_ Declaratie de  eligibilitate

  3. Anexa 3_ Declaratie de  angajament

   


  Echipa AUGUSTIN publica anuntul de recrutare a membrilor juriului (6 persoane) pentru Concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului POCU/138/4/1/113907 - "AUGUSTIN – ABORDARE INTEGRATĂ PENTRU ȘANSE EGALE ȘI PROSPERITATE”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

  Conditii de participare:

  - studii superioare- 4 ani

  - reprezentant al mediului de afaceri sau al patronatelor din aria de implementare a proiectului (regiunea Centru) – 5 ani

  - experienta in domeniile de consultanta pentru initierea unor afaceri, finantare IMM-uri, precum si o experienta similara in ceea ce priveste activitatea de selectie a unor planuri de afaceri

   

  Depunerea candidaturilor se va face pâna la data de 17.01.2022- ora 16.00

  Selectia dosarelor se va face pana la data de 25.01.2022

  Comunicarea rezultatului selectiei dosarelor se va face pana la data de 31.01.2022

  Persoanele selectate:

  • fac parte din comisia de selectie a beneficiarilor de subventii si a ideilor de afaceri din cadrul proiectului
  • participa la procesul de selectie, evalueaza planurile de afaceri, intervieveaza participantii la concurs in cadrul unui proces transparent si nediscriminatoriu
  • in cadrul proiectului participa la activitatea de selectare a beneficiarilor de subventii pentru deschiderea unei afaceri.

  Activitățile vizate in cadrul prezentei solicitari de oferte sunt cele de FORMARE PROFESIONALA COMPETENTE ANTREPRENORIALE. Activitatile de formare competente antrepenoriale propuse de potentialul candidat/ofertant se vor adresa unui numar de 50 de persoane adulte inscrise in grupul tinta al proiectului, cu precadere grup tinta format din persoane vulnerabil, existente la nivelul comunitatii locale AUGUSTIN. Cele 50 de persoane adulte beneficiare inscrise in GT proiect, participante la program vor trebui sa urmeze cursul de COMPETENTE ANTREPRENORIALE, curs acreditat, derulat printr-un potential furnizor de formare profesionala ACREDITAT/AUTORIZAT in conditiile legii, ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 actualizat si a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG nr. 522/2003. Programa de curs care va fi luata in considerare este cea de 80 de ore in domeniul COMPETENTE ANTREPRENORIALE, derulat de un furnizor acreditat in conditiile legii mentionate anterior, implicit programa prousa sa fie una avizata, oadata cu acreditarea acestuia.

  Documente:

  1. Instructiuni ofertanti

  2. Caiet servicii formare profesionala

  3. Formulare ofertanti

  4. Clarificari


  Asigurarea hranei in cadrul A 3.2. Desfasurarea stagiilor de informare, consiliere in vederea stimularii ocuparii fortei de munca. Rezultatele proiectului ce sunt urmărite prin OS2 mai sus precizat, în relație cu viitorul contract de servicii se referă la următoarele:340 de persoane din GT beneficiază de hrana in cadrul desfasurarii stagiilor de informare, consiliere si dezvoltare personala b) Asigurarea hranei in cadrul A 3.3. Derularea sesiunilor de formare initiere/calificare/specializare/perfectionare Rezultatele proiectului ce sunt urmărite prin OS3 mai sus precizat, în relație cu viitorul contract de servicii se referă la următoarele:165 de persoane din GT beneficiază de hrana in cadrul desfasurarii sesiunilor de formare initiere/calificare/specializare/perfectionare c) Asigurarea hranei in cadrul 5.1 Pregatirea si derularea sesiunilor de formare in domeniul antreprenoriatului inclusiv a antreprenoriatului in economia sociala pentru persoanele care doresc sa isi deschida o afacere si acordarea de consultanta privitoare la scrierea planului de afaceri Rezultatele proiectului, ce sunt urmărite prin OS10 mai sus precizat, în relație cu viitorul contract de servicii se referă la următoarele:50 de persoane din GT beneficiază de hrana in cadrul desfasurarii sesiunilor de formare in domeniul antreprenoriatului.

  Documente:

  1. Invitatie

  2. Instructiuni ofertanti

  3. Caiet servicii catering

  4. Clarificari

  5. Raport de procedura

  6. Comunicare rezultat procedura din 7.12.2021


  Activitățile vizate in cadrul prezentei solicitari de oferte sunt cele de DEZVOLTARE PERSONALA. Activitatile de dezvoltare personala propuse de potentialul candidat/ofertant se vor adresa unui numar de 340 de persoane adulte inscrise in grupul tinta al proiectului, cu precadere grup tinta format din persoane vulnerabile, existente la nivelul comunitatii locale AUGUSTIN, mai exact persoane care sunt in risc de saracie si excluziune sociala prin incadrarea intr-una din categoriile urmatoare: A . Persoane aflate in în risc de saracie B) Persoane care se confrunta cu o deprivare materiala severa C) Persoane care traiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii.

  Documente:

  1. Caiet de sarcini

  2. Instrucțiuni ofertanți

  3. Formulare ofertanți

  4. Clarificare din oficiu


  Page 2 of 2

  © 2021 ASOCIAȚIA ANCE EUROPE